Veiklos sąlygos

Naudojimo sąlygos

MEDA PRAŠO JŪSŲ ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS.
Jeigu toliau naudosite šią svetainę, vadinasi, sutinkate ją naudoti laikydamiesi toliau nustatytų sąlygų. Taikant naudojimo sąlygų nuostatas, naudotojas Meda ar kurios nors Meda susijusios įmonės atžvilgiu neįgauna jokių sutartinių teisių ar kitokių teisių.

Meda turi teisę be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu keisti, šalinti ar papildyti šios svetainės turinį.

BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA
Prašome atkreipti dėmesį, kad visa šioje svetainėje pateikiama informacija skirta tik bendriesiems informavimo tikslams. Pabrėžtina, kad jokia svetainėje pateikiama informacija nelaikytina vienokia ar kitokia gydytojo konsultacija. Jeigu norite konsultuotis dėl kokio nors sveikatos sutrikimo ir (arba) dėl kurio nors šioje svetainėje aprašyto produkto, prašome kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.

GARANTIJA NETAIKOMA.
Meda stengiasi nuolat atnaujinti šią svetainę. Tačiau Meda nėra įpareigota atnaujinti šios svetainės ir neužtikrina bei negarantuoja šioje svetainėje pateikiamos informacijos išsamumo, tikslumo ir savalaikiškumo. Meda neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių nuostolių, padarytų naudojant šią svetainę ar susijusių su šia svetaine, ir (arba) su joje pateikta informacija.

NUORODOS
Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurias tvarko ir (arba) kontroliuoja trečiosios šalys. Meda nėra atsakinga už tose svetainėse pateikiamą informaciją.

SU ŠALIMI SUSIJUSI INFORMACIJA
Šioje svetainėje arba kitų Meda bendrovių puslapiuose, susietuose su šia svetaine, pateikiama informacija gali nebūti svarbi kiekvienam lankytojui: produkto pavadinimai ar prekių ženklai kiekvienoje šalyje gali būti skirtingi; vienoje šalyje produktai gali būti įregistruoti parduoti, tačiau kitoje – jie nėra įregistruoti ir t. t. Norėdami gauti išsamios informacijos apie jūsų šalyje prieinamus produktus prašome susisiekti su vietine Meda bendrove ar kreiptis į savo gydytoją.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Šioje svetainėje pateikiami visi prekių ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir t. t. („prekių ženklai“) priklauso Meda arba Meda yra įsigijusi licenciją juos naudoti. Šiuos prekių ženklus, bendrovės pavadinimą Meda ir bendrovės logotipą griežtai draudžiama naudoti, jeigu nėra gautas aiškus leidimas.

AUTORIAUS TEISĖ
Visam šioje svetainėje pateiktam turiniui taikoma Meda autoriaus teisė arba trečiųjų šalių autoriaus teisė ir jį leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu:

i) naudojant šį turinį siekiama informavimo ir nekomercinių tikslų arba asmeninių tikslų,

ii) atitinkamas turinys nėra modifikuojamas ir

iii) į visas parengtas kopijas įtraukiama atitinkama nuoroda į autoriaus teisę.

SLAPUKŲ POLITIKA
Naudojant slapukus ši svetainė veikia veiksmingiausiai. Slapukai – tai į jūsų interneto naršyklę įkeliami failai, kuriuos dauguma svetainių naudoja, siekdamos išsamiau apibūdinti jūsų veiklą internete. 

Naudojant slapukus lankytojas gali lengviau naršyti po svetainę. Slapukai kaupiami kompiuteryje ir aktyvinami, kai lankytojas vėl atveria kurią nors svetainės sekciją. Slapukai į kompiuterį įdiegiami tik laikinai ir pašalinami, kai interneto naršyklė yra išjungiama.

Jeigu lankytojas pageidauja atsisakyti slapukų, jis gali pakeisti savo naršyklės nuostačius, kad slapukai nebūtų atsisiunčiami. Informacija apie slapukų blokavimą pateikiama jūsų interneto naršyklės sekcijoje „Pagalba“ (Help). Slapukus užblokavus, suprastėja svetainės naršymo kokybė. 

Slapuko(-ų) pavadinimas(-ai)

Tipas

Naudojimo priežastis

__utma,

__utmb,

__utmc,

__utmz,

Stebėsena 

Naudodami slapukus galime suskaičiuoti mūsų puslapio lankytojų ir duomenų srauto šaltinių skaičių, todėl galime nustatyti ir pagerinti mūsų svetainės veiklos parametrus (šiam tikslui naudojamės „Googler Analytics“ paslauga).

Prašome atkreipti dėmesį, kad būtų renkami tik bendrieji duomenys (pvz., apsilankymo data ir laikas), jeigu jūs sutiktumėte naudoti slapukus; nustatant lankytojo tapatybę ši informacija nėra naudojama. Mes pasiliekame teisę šiuos bendruosius duomenis naudoti statistikos reikmėms ir siekdami pagerinti mūsų svetainės veiklą.

PRIVATUMAS
Meda svetaine galite naudotis neatskleisdami jokių asmens duomenų. Meda asmens duomenis kaupia tik tuo atveju, jeigu šiuos duomenis perduodate mums. Šiuos duomenis naudosime tik tiems tikslams, kuriems juos perdavėte. Naudodamiesi šia svetaine galite peržiūrėti visus duomenis, kuriuos esate mums perdavę ir kuriuos kaupia Meda, bei juos iš dalies pakeisti, jeigu būtina. Be to, bet kuriuo metu galite atšaukti savo leidimą toliau naudoti jūsų asmens duomenis.